Naše služby

Domov  /  Stránky  /  Naše služby

Realitná kancelária, Vám sprostredkuje predaj, prenájom a kúpu Vašej nehnuteľnosti. Kompletné služby v oblasti realít a hypotekárnych úverov.

Vážení predávajúci a kupujúci, s dôverou sa obráťte na našu realitnú kanceláriu Reality Company s.r.o.. Uisťujeme Vás, že spravíme všetko pre to, aby ste boli s našimi službami maximálne spokojní. Pre našu realitnú kanceláriu je klientom každá zo zmluvných strán rovným klientom - či predávajúci alebo kupujúci, postaráme sa o korektnú realizáciu predaja/kúpy/prenájmu nehnuteľnosti a vyváženosť zmluvných podmienok na obidvoch stranách.

Naša realitná kancelária je platená len v prípade úspechu, to znamená až po úspešnom uskutočnení predaja, resp. prenájmu nehnuteľnosti. Našim klientom poskytujeme: Kompletný poradenský servis v oblasti realít: - problematika prevodu nehnuteľnosti, - problematika bezpečnej úhrady kúpnej ceny (hotovosť, vinkulácia, notárska úschova, a pod.), - daňová problematika (daň z príjmu, daň z nehnuteľnosti a pod.), - úverová problematika (výber a odporučenie najvhodnejšej banky). Kompletný právny servis: - vypracovanie Zmlúv o budúcej kúpnej zmluve, - vypracovanie Kúpnych zmlúv na nehnuteľnosť,  vypracovanie Návrhu na vklad vlastníckeho práva, - vypracovanie Plnomocenstiev (ak je potreba), - vypracovanie Protokolu o odovzdaní a prevzatí nehnuteľnosti, - vypracovanie všetkých ostatných typov zmlúv podľa konkrétnych potrieb klienta. Notárske poplatky: - overovanie podpisov na všetkých zmluvách, - overovanie listín (ak je potreba). Odporučíme znalca na vypracovanie znaleckého posudku (ak je potreba). Odporučíme geodeta na vypracovanie geometrického plánu (ak je potreba). Pre kupujúcich ďalej zabezpečujeme: Dôkladné preverenie totožnosti predávajúceho/cich, zodpovedné preverenie skutkového stavu prevádzanej nehnuteľnosti (vlastnícke a záložné práva, vecné bremená, plomby o zmene práv k nehnuteľnosti), pôvodné nadobúdacie tituly, potvrdenie o veku stavby (ak je potreba), riešenie súladu skutkového a právneho stavu nehnuteľností (ak je potreba) a ďalšie podklady. V prípade, ak predávate nehnuteľnosť tak Vám zabezpečíme:  inzerovanie nehnuteľnosti na internetových portáloch, - ako aj na internetovej stránke našej kancelárie úplne BEZPLATNE!

Vážení predávajúci - našli ste si kupujúceho na nehnuteľnosť vlastným pričinením? Radi by ste mali istotu, že kúpa Vašej nehnuteľnosti prebehne bezproblémovo? Kontaktujte nás,  za paušálny poplatok Vám zaistíme kompletný realitný, právny a poradenský servis. Pri hodnote nehuteľnosti, ktorú chcete kúpiť alebo predať, sa skutočne neoplatí riskovať.

Možnosti financovania kúpy alebo rekonštrukcie Vašej nehnuteľnosti vyriešime aj v sídle našej realitnej kancelárie.

Pre približný výpočet Vašej hypotéky Vám zabezpečíme finančného poradcu.

SLEDOVAŤ NAJNOVŠIE PONUKY